Nghệ sĩ: Nghệ nhân Nguyễn Công Lụt

Tiểu sử Nghệ nhân Nguyễn Công Lụt

Album của nghệ sĩ Nghệ nhân Nguyễn Công Lụt

Video của nghệ sĩ Nghệ nhân Nguyễn Công Lụt

Bài hát của nghệ sĩ Nghệ nhân Nguyễn Công Lụt

Đắp nấm trồng chanh

Trình bày: ,

Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Đắp nấm trồng chanh Vào vườn đắp nấm trồng chanh Chả...