Nghệ sĩ: Nguyễn Minh Thế

Tiểu sử Nguyễn Minh Thế

Album của nghệ sĩ Nguyễn Minh Thế

Video của nghệ sĩ Nguyễn Minh Thế

Bài hát của nghệ sĩ Nguyễn Minh Thế

Duyên quan họ

Trình bày:

...

Vào chùa

Trình bày:

Vào chùa chùa gõ cửa í ơ ớ ơ. cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...