Nghệ sĩ: NSND Thúy Hường

Tiểu sử NSND Thúy Hường

Album của nghệ sĩ NSND Thúy Hường

Video của nghệ sĩ NSND Thúy Hường

Bài hát của nghệ sĩ NSND Thúy Hường

Vào chùa

Nghệ sĩ:

Vào chùa Dân ca Quan họ cổ Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào,...

Ngồi tựa song đào

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i í ơ ơ có mấy song ới ớ ớ ơ ờ...

Giữa tối hôm rằm

Nghệ sĩ:

Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự xuông, sáng cả cái...

Ai xuôi về

Nghệ sĩ:

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

Còn duyên

Nghệ sĩ: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên...

Khi mùa xuân về

Nghệ sĩ:

Về là mỗi khi xuân à về, hoa khoe sắc í i í i. Chim én lượn trời mây thêm say lòng...

Dọn quán bán hàng

Nghệ sĩ: ,

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...

Tiễn anh lên đường

Nghệ sĩ: ,

Trời xuân là xuân nắng ấm gió đưa hương Gửi anh là anh khúc hát hát lên đường...

Vốn liếng em có 30 đồng

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Vốn rằng liếng em i có ba mươi đồng là có bốn mươi đồng chứ...

Vui bốn mùa

Nghệ sĩ:

Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

Dọn quán bán hàng

Nghệ sĩ:

Dọn quán í ơ cũng có bán hàng là, anh rằng Hai ơi. Nay bên a người về dọn quán...

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ: Chim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này...

Cây xanh dưng dức giữa giời

Nghệ sĩ:

Bỉ: Cây xanh i í i, rưng rức i i,giữa í ơ ớ ơ hự à giời. Này mời i í ơ ơ ớ...

Cắp nón đón đò

Nghệ sĩ:

Cắp cái nón ơ ờ đi nay a a đón đò là duyên ơ bằng là anh Hai ơi tình em lính tính...

Buôn bấc buôn dầu

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội...

Sông Cầu nước chảy lơ thơ – yêu nhau cởi áo cho nhau

Nghệ sĩ:

Sông cầu nước chảy lơ thơ Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i. Đôi...

Vốn liếng em có 30 đồng

Nghệ sĩ:

Vốn rằng liếng em i có ba mươi đồng là có bốn mươi đồng chứ nửa thì, nuôi...

Cây xanh dưng dức giữa trời

Nghệ sĩ: ,

Bỉ: Cây xanh i í i, rưng rức i i,giữa í ơ ớ ơ hự à giời. Này mời i í ơ ơ ớ...

Vui bốn mùa

Nghệ sĩ:

Nhân sinh thích í trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích...