Nghệ sĩ: NSND Thúy Hường

Tiểu sử NSND Thúy Hường

Album của nghệ sĩ NSND Thúy Hường

Video của nghệ sĩ NSND Thúy Hường

Bài hát của nghệ sĩ NSND Thúy Hường

Gọi đò

Nghệ sĩ:

Ấy đò là đò ai ư hợi ừ, ấy đò là đò ai đò ai mà đi ở i hi i. A á ru hời,...

Gọi đò

Nghệ sĩ:

Bỉ: Gọi i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à đò, không i thấy í i i đò hự ư ơ ơ thưa. Này...

Gửi bức thư sang

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Gửi bức ớ thì thư í i i sang ấy mấy ngồi là em ứ hự ngồi...

[Dạy hát quan họ] Mời nước mời trầu

Nghệ sĩ:

Dạy hát bài Mời nước mời giầu NSNDThúy Hường Mời nước mời trầu Thì tay ớ...

Khi mùa xuân về

Nghệ sĩ:

Về là mỗi khi xuân à về, hoa khoe sắc í i í i. Chim én lượn trời mây thêm say lòng...

Lấy gì làm thú giải phiền

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ:Thì lấy í gì, làm thú giải ì, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à...

Lên núi ba vì

Nghệ sĩ:

Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à người. Này nhớ...

Lên núi Ba Vì

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự...