Nghệ sĩ: NSƯT Quang Vinh

Tiểu sử NSƯT Quang Vinh

Album của nghệ sĩ NSƯT Quang Vinh

Video của nghệ sĩ NSƯT Quang Vinh

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Quang Vinh

Cây xanh dưng dức giữa trời

Trình bày: ,

Bỉ: Cây xanh i í i, rưng rức i i,giữa í ơ ớ ơ hự à giời. Này mời i í ơ ơ ớ...

Sông Cầu nước chảy lơ thơ-yêu nhau cởi áo cho nhau

Trình bày: ,

Sông cầu nước chảy lơ thơ Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i. Đôi...

Buôn bấc buôn dầu

Trình bày: ,

Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn nhẫn...

Dọn quán bán hàng

Trình bày: ,

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...

Lóng lánh Lúng liếng

Trình bày: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: ,

Sưu tầm: Hữu Duy Đêm i hôm qua mình tôi nhớ bạn i linh tính a lính tình tinh i, này...