Nghệ sĩ: Thanh Hải

Tiểu sử Thanh Hải

Album của nghệ sĩ Thanh Hải

Video của nghệ sĩ Thanh Hải

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Hải

Duyên tình Quan Họ

Trình bày: ,

Nữ: Ngàn hoa là hoa khoe sắc trong tiếng chim ca Đắm say lời quê ta đó mới thiết...