Nghệ sĩ: Xuân Thắng

Tiểu sử Xuân Thắng

Album của nghệ sĩ Xuân Thắng

Video của nghệ sĩ Xuân Thắng

Bài hát của nghệ sĩ Xuân Thắng

Duyên tình Quan Họ

Trình bày: ,

Nữ: Ngàn hoa là hoa khoe sắc trong tiếng chim ca Đắm say lời quê ta đó mới thiết...