Nghệ sĩ: NSƯT Thanh Nhàn

Tiểu sử NSƯT Thanh Nhàn

Album của nghệ sĩ NSƯT Thanh Nhàn

Video của nghệ sĩ NSƯT Thanh Nhàn

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Thanh Nhàn

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Trình bày: | Album:

Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...