Nghệ sĩ: Thanh Thanh Hiền

Tiểu sử Thanh Thanh Hiền

Album của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền

Video của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền

Tình yêu trên dòng sông quan họ

Nghệ sĩ: ,

Tình yêu… có tự nơi đâu Êm êm một khúc sông Cầu Sao trời lọt qua mắt lưới Rơi...