Nghệ sĩ: Thu Thủy

Tiểu sử Thu Thủy

Album của nghệ sĩ Thu Thủy

Video của nghệ sĩ Thu Thủy

Bài hát của nghệ sĩ Thu Thủy

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Nghệ sĩ: ,

Bỉ Chim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này người í ơ ờ ớ...

Cây trúc xinh

Nghệ sĩ:

Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ ao. Chị Hai xinh i...