Nghệ sĩ: Thu Thủy

Tiểu sử Thu Thủy

Album của nghệ sĩ Thu Thủy

Video của nghệ sĩ Thu Thủy

Bài hát của nghệ sĩ Thu Thủy

Cây trúc xinh

Nghệ sĩ:

Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ ao. Chị Hai xinh i...

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Nghệ sĩ: ,

Bỉ Chim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này người í ơ ờ ớ...