Nghệ sĩ: Đăng Ngọc

Tiểu sử Đăng Ngọc

Album của nghệ sĩ Đăng Ngọc

Video của nghệ sĩ Đăng Ngọc

Bài hát của nghệ sĩ Đăng Ngọc

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Nghệ sĩ: ,

Bỉ Chim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này người í ơ ờ ớ...

Tưởng đến gần xa

Nghệ sĩ:

Tưởng đến ấy mấy xa em gần xa, ấy mấy xa em gần xa. Song í le em còn giở bận...