Nghệ sĩ: Đăng Ngọc

Tiểu sử Đăng Ngọc

Album của nghệ sĩ Đăng Ngọc

Video của nghệ sĩ Đăng Ngọc

Bài hát của nghệ sĩ Đăng Ngọc

Tưởng đến gần xa

Trình bày:

Tưởng đến ấy mấy xa em gần xa, ấy mấy xa em gần xa. Song í le em còn giở bận...