Album: Duyên quan họ - NSƯT Hải Xuân - video

Nghệ Sĩ Ưu Tú Hải Xuân – Duyên Quan Họ (Album vol 1VCD)

1. Mời nước, mời trầu

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân cùng tốp ca nam nữ đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh

2. Vào Chùa

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân

3. Gọi đò.

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân và nghệ sĩ Quang Vinh

4. Vui bốn mùa

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân cùng tốp ca nữ đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh

5. Nhớ mãi khôn nguôi

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân

6. Cái hời cái ả

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân

7. Dệt gấm

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân

8. Như ruộng năm sào

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân cùng tốp nữ đoàn dân ca Quan Họ Bắc Ninh

9. Lên tiên cung

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân và nghệ sĩ Công Huynh

10. Tay tiên chuốc chén rượu đào

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân cùng tốp múa phụ hoạ

11. Tạm biệt từ đây

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân cùng tốp ca nam nữ đoàn dân ca Quan Họ Bắc Ninh

Mời bạn đón xem.