Album: Duyên quan họ - NSƯT Hải Xuân - video

Nghệ Sĩ Ưu Tú Hải Xuân – Duyên Quan Họ (Album vol 1VCD)

1. Mời nước, mời trầu

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân cùng tốp ca nam nữ đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh

2. Vào Chùa

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân

3. Gọi đò.

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân và nghệ sĩ Quang Vinh

4. Vui bốn mùa

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân cùng tốp ca nữ đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh

5. Nhớ mãi khôn nguôi

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân

6. Cái hời cái ả

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân

7. Dệt gấm

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân

8. Như ruộng năm sào

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân cùng tốp nữ đoàn dân ca Quan Họ Bắc Ninh

9. Lên tiên cung

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân và nghệ sĩ Công Huynh

10. Tay tiên chuốc chén rượu đào

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân cùng tốp múa phụ hoạ

11. Tạm biệt từ đây

Nghệ sĩ ưu tú Hải Xuân cùng tốp ca nam nữ đoàn dân ca Quan Họ Bắc Ninh

Mời bạn đón xem.

Paused...

  Vui bốn mùa

  Trình bày: | Album:

  Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

  Lên tiên cung

  Trình bày: , | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Lên í đến tận i tiên là trên í i Tiên Cung tôi bực á à à mình....

  Như ruộng năm sào

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Như ứ ư ruộng song bên là á a năm sào là anh rằng Hai ơi. Như ứ...

  Dệt gấm

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm hoa...

  Vào chùa

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Trình bày: | Album:

  Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

  Tay tiên chuốc chén rượu đào

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Tay tiên chuốc chén i ì í i  i í rượu í i đào/, ố rằng đổ...

  Gọi đò

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

  Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)

  Trình bày: , | Album:

  Nhất ngon là mía Lam Điền (Cái hời cái ả) Sưu tầm: Hữu Duy Nam: Nhất ngon la bến...

  Mời nước mời trầu

  Trình bày: | Album:

  Mời nước Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ...