Album: Lên Tiên Cung - Hữu Duy

Paused...

  Trèo non lội suối

  Trình bày: , | Album:

  Trèo non lội suối Dân ca Quan họ cổ Công tôi ớ ơ trèo non ới à lội suối í ơ...

  Chuyến đò nên nghĩa

  Trình bày: | Album:

  Chuyến đò nên nghĩa Sáng tác: Cố nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi Kìa nhác trông con à...

  Ba quan

  Trình bày: | Album:

  Vi deo thực hiện năm 2010 Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i, Có về là về...

  Vào chùa

  Trình bày: | Album:

  Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

  Dệt gấm

  | Album:

  ...

  Cái hời cái ả

  Trình bày: | Album:

  ...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Trình bày: | Album:

  Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

  Giăng thanh gió mát

  Trình bày: | Album:

  ...

  Gọi đò

  Trình bày: | Album:

  ...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Trình bày: | Album:

  Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...