Album: Lên Tiên Cung - Hữu Duy

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Lên Tiên Cung - Hữu Duy

  Trèo non lội suối

  Nghệ sĩ: ,

  Trèo non lội suối Dân ca Quan họ cổ Công tôi ớ ơ trèo non ới à lội suối í ơ...

  Chuyến đò nên nghĩa

  Nghệ sĩ:

  Chuyến đò nên nghĩa Sáng tác: Cố nghệ nhân Nguyễn Đức Sôi Kìa nhác trông con à...

  Ba quan

  Nghệ sĩ:

  Vi deo thực hiện năm 2010 Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i, Có về là về...

  Vào chùa

  Nghệ sĩ:

  Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

  Buôn bấc buôn dầu

  Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn nhẫn...

  Nguyệt gác mái đình

  Nghệ sĩ: ,

  Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...

  Dệt gấm

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm hoa...

  Cái hời cái ả

  Nghệ sĩ:

  ...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

  Giăng thanh gió mát

  Nghệ sĩ:

  Giăng thanh ì gió mát i i i giăng í i ì tiếng chim lạc ới à trên í non. Chim lạc đàn...

  Gọi đò

  Nghệ sĩ:

  ...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...