Album: Người ngoan - NSƯT Khánh Hạ

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Người ngoan - NSƯT Khánh Hạ

  Vui thầm

  Trình bày: | Album:

  Vui thầm Dân ca quan họ lời mới Sáng tác: Đức Miêng Theo điệu: Vào chùa Từng lời...

  Gió đưa cây cải

  Trình bày: | Album:

  Gió thì gió đưa phú lý tình là đưa cây cải Phú lý tình là đưa cây cải í ơ Bớ...

  Trên rừng ba mươi sáu thứ chim

  Trình bày: | Album:

  Trên rừng ba mươi sáu thứ chim Dân ca Quan họ – Lời cổ Trên rừng ba mươi sáu...

  Đào nguyên

  Trình bày: | Album:

  Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

  Thuyền mở lái chèo

  Trình bày: , | Album:

  Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ...

  Thân lươn bao quản lấm đầu

  Trình bày: , | Album:

  Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu. Chị...

  Người ngoan

  Trình bày: | Album:

  Người ngoan đôi tôi hỏi ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời...

  Trèo lên quán dốc

  Trình bày: | Album:

  Trèo lên quan dốc Ngồi gốc ối a cây đa Ta lý lý như cây đa. Hỡi ai a tính tang tình...