Album: Trầu cau quan họ - Video

Paused...

  Trầu cau quan họ

  Trình bày: , | Album:

  Nữ: Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò. Em gửi miếng trầu thương nhớ,...

  Ai xuôi về

  Trình bày: | Album:

  Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

  Tìm trong chiều hội Lim

  Trình bày: , | Album:

  Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

  Cây trúc xinh

  Trình bày: | Album:

  ...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Trình bày: | Album:

  Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

  Ngồi tựa song đào

  Trình bày: | Album:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song _ ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có a song...

  Liện sai

  Trình bày: , | Album:

  Người rằng người ơi đấy ơi bên em hỡi í a a ả à người là đôi ới à người...

  Giữa tối hôm rằm

  Trình bày: | Album:

  Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự xuông, sáng cả cái...

  Lý giao duyên

  Trình bày: , | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy – Admin: yêu một Bắc Ninh Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một...