Nghệ sĩ: Lương Thu Hồng

Tiểu sử Lương Thu Hồng

Album của nghệ sĩ Lương Thu Hồng

Video của nghệ sĩ Lương Thu Hồng

Bài hát của nghệ sĩ Lương Thu Hồng

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Con nhện giăng mùng

Trình bày: | Album:

Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ mùng là giăng ứ...

Lý thiên thai

Trình bày: | Album:

Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai Thấy đôi con chim loan phượng (là)...

Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)

Trình bày: | Album:

Cái hời cái ảTRỔ 1: Nam: Nhất ngon la bên rằng là tình rằng là mía i ơ qua hời...

Vốn liếng em có 30 đồng

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Vốn rằng liếng em i có ba mươi đồng là có bốn mươi đồng chứ...

Mười nhớ

Trình bày: | Album:

Một em nhớ đôi ta chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

Hoa thơm bướm lượn

Trình bày: | Album:

1. Ấy hoa nay lạ nay ơ ớ ơ hoa thơm Ố tình là con bướm lượn. Ố ô tình là con...

Dọn quán bán hàng

Trình bày: | Album:

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng đôi í ơ người về dọn quán í ơ cũng có a bán...

Vui bốn mùa

Trình bày: | Album:

Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

Dọn quán bán hàng

Trình bày: | Album:

Dọn quán bán hàng Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Người ơi, có ai xuôi về, có ai xuôi về. Cho em nhắn i cho em nhủ à bên nay a nhời...

Trầu cau quan họ

Trình bày: | Album:

Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò. Em gửi miếng trầu thương nhớ, để...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Lý thiên thai (karaoke)

Trình bày: | Album:

Lý thiên thai (Trèo lên trái núi Thiên Thai) Dân ca Quan họ cổ – Sưu tầm: Hữu...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song i ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: | Album:

Khách đến í đến chơi hự hừ nhà là chơi hự hừ nhà à. Đốt than ớ ơ dầu mà,...