Nghệ sĩ: NSND Thu Hiền

Tiểu sử NSND Thu Hiền

Album của nghệ sĩ NSND Thu Hiền

Video của nghệ sĩ NSND Thu Hiền

Bài hát của nghệ sĩ NSND Thu Hiền

Còn duyên

Trình bày: ,

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

Trầu cau quan họ

Trình bày: , | Album:

Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò. Em gửi miếng trầu thương nhớ, để...

Gửi về quan họ

Trình bày: , | Album:

Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông...

Tìm trong chiều hội lim

Trình bày: , | Album:

Bâng khuâng trong gió Ai bâng khuâng ai đứng trong Gió lạnh, gió lạnh chiều hội Lim Ai...