Nghệ sĩ: NSND Thu Hiền

Tiểu sử NSND Thu Hiền

Album của nghệ sĩ NSND Thu Hiền

Video của nghệ sĩ NSND Thu Hiền

Bài hát của nghệ sĩ NSND Thu Hiền

Còn duyên

Nghệ sĩ: ,

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

Gửi về quan họ

Nghệ sĩ: ,

Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông...

Tìm trong chiều hội lim

Nghệ sĩ: ,

Bâng khuâng trong gió Ai bâng khuâng ai đứng trong Gió lạnh, gió lạnh chiều hội Lim Ai...

Trầu cau quan họ

Nghệ sĩ: ,

Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò. Em gửi miếng trầu thương nhớ, để...