Nghệ sĩ: NSƯT Khánh Hạ

Tiểu sử NSƯT Khánh Hạ

Album của nghệ sĩ NSƯT Khánh Hạ

Video của nghệ sĩ NSƯT Khánh Hạ

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Khánh Hạ

Khi mùa xuân đến

Trình bày: , | Album:

Gửi í ì tặng anh ơ gửi í ì tặng anh ơ bài ca.Em ì i hát hự hời hừ là hự ới...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

Vui bốn mùa

Trình bày: , , | Album:

Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

Con ếch

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Núc cái lạt í ơ ơ ơ cho mềm là anh rằng Hai í ơi chứ mấy em...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có a song đào...

Trên rừng ba mươi sáu thứ chim

Trình bày: | Album:

Trên rừng ba mươi sáu thứ chim Dân ca Quan họ – Lời cổ Trên rừng ba mươi sáu...

Đào nguyên

Trình bày: | Album:

Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

Thuyền mở lái chèo

Trình bày: , | Album:

Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ...

Thân lươn bao quản lấm đầu

Trình bày: , | Album:

Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu là thân là thân lươn kia. Bao quản í ơ ơ ơ lấm đầu. Chị...

Người ngoan

Trình bày: | Album:

Người ngoan đôi tôi hỏi ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời...

Vào chùa

Trình bày: | Album:

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

Trèo lên quán dốc

Trình bày: | Album:

Trèo lên quan dốc Ngồi gốc ối a cây đa Ta lý lý như cây đa. Hỡi ai a tính tang tình...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...