Album: Đêm qua nhớ bạn - Mạnh Quỳnh - Minh Thùy

Paused...

  Nhất quế nhị lan

  Trình bày: | Album:

  Nhất quế nhị lan nhất i xinh í i Nhất xinh nhất lịch í i i i khôn ngoan, Khôn ngoan...

  Lòng vẫn đợi chờ

  Trình bày: , | Album:

  Lòng vẫn i í ơ ơ ớ ơ nay đợi i í ơ ơ hợ ơ chờ. Này em í ơ ơ hợ ớ không ố...