Album: Xin ra về - Hữu Duy

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Xin ra về - Hữu Duy

  Rẽ phượng chia loan

  Nghệ sĩ:

  Rẽ phượngố tính tính chia loanchi bây a bây giờ, rẽ phượng ố tính tính chia loan Dang...

  Chia rẽ đôi nơi

  Nghệ sĩ: ,

  Bây giờ chia rẽ đôi nơi để kẻ về tình chung, tình chung giăng là người ở để...

  Nam Nhi

  Nghệ sĩ: ,

    Bỉ:   Nam nhi i í i. đứng ở ơ ơ trên, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à đời,...

  Lên núi Ba Vì

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à người. Này nhớ...

  Lý Giao Duyên

  Nghệ sĩ: ,

  Sưu tầm: Hữu Duy Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một ơ bến i, anh chẳng ớ yêu...

  Lúng liếng

  Nghệ sĩ: ,

  ...

  Cổ tay vừa trắng vừa tròn

  Nghệ sĩ:

  ...

  Đôi bên bác mẹ cùng già

  Nghệ sĩ:

  Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay chữ, song song để...

  Nhất Quế Nhị Lan – Hữu Duy ft Tuấn Long

  Nghệ sĩ: ,

  Nhất quế nhị lan nhất i xinh í i Nhất xinh nhất lịch í i i i khôn ngoan, Khôn ngoan...

  Con ếch

  Nghệ sĩ: ,

  Núc cái lạt í ơ ơ ơ cho mềm là anh rằng Hai chứ mấy em ngồi rồi. Ngồi rồi em...

  Lên tiên cung

  Nghệ sĩ:

  Lên í đến tận i tiên là trên í i Tiên Cung tôi bực á à à mình. Lên ớ đến tận...

  Nguyệt gác mái đình

  Nghệ sĩ: ,

  Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...

  Gọi đò

  Nghệ sĩ:

  ...

  Xin ra về

  Nghệ sĩ:

  Trải qua đám hội nay có mấy mua i ì í vui Mua ra trăm i vẻ hỡi hời Hỡi hời tàn...