Album: Chung kết "Đậm đà khúc hát dân ca"

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Chung kết "Đậm đà khúc hát dân ca"

  Tạm biệt từ đây

  Trình bày: | Album:

  Tạm biệt í ơ từ à đây, anh Hai ơi bây à giờ. Tạm biệt í ơ ơ từ à đây i. Ruột...

  Ai xuôi về

  Trình bày: | Album:

  Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

  Dọn quán bán hàng

  Trình bày: | Album:

  Dọn quán bán hàng Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Trình bày: | Album:

  Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

  Gọi đò

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

  Dưới giời mấy kẻ biết ra

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ...

  Đêm qua nhớ bạn

  Trình bày: | Album:

  Đêm i hôm qua a a mình tôi nhờ ơ bạn i lình tinh à lính tình tinh i Này a có à tôi...

  Ăn ở trong rừng

  Trình bày: | Album:

  Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í ơ...

  Cây kiêu bổng

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Cây kiêu í i tang tình rằng là cây kiêu bổng í. Cây í i í kiêu...

  Em là con gái Bắc Ninh

  Trình bày: | Album:

  Đôi tay í i nâng lấy í i cơi hị í í ơ ớ ơ hự à dầu. Này trước í ơ ớ ơ mời,...