Album: Đêm ngắn tình dài - Video

Paused...

  Lên núi Ba Vì

  Trình bày: , | Album:

  Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à người. Này nhớ...

  Lòng vẫn đợi chờ

  Trình bày: , | Album:

  Lòng vẫn i í ơ ơ ớ ơ nay đợi i í ơ ơ hợ ơ chờ. Này em í ơ ơ hợ ớ không ố...

  Rẽ phượng chia loan

  Trình bày: , | Album:

  Rẽ phượngố tính tính chia loanchi bây a bây giờ, rẽ phượng ố tính tính chia loan Dang...