Album: Quan họ không nhạc đệm 1

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Quan họ không nhạc đệm 1

  Tuấn Khanh

  Bỉ: Tiếc ì thay hỡi ì Tuấn i Khanh, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à chàng, này có í ơ...

  Vốn liếng tôi có 30 đồng

  Vốn rằng liếng tôi có 30 a mươi đồng Có 40 mươi đồng ấy nửa thì nuôi mẹ,...

  Tôi là con trai Bắc Ninh

  ...

  Vì chuông cho cá bén đăng

  ...

  Thiết tha

  ...

  Thú giải phiền

  Lấy gì làm thú giải phiền, Quyển kinh trăm lá, ngọn đèn một hoa. Khi giăng thanh...

  Tứ hải giao tình

  ...

  Tạm biệt từ đây

  Tạm biệt í ơ từ à đây, anh Hai ơi bây à giờ. Tạm biệt í ơ ơ từ à đây i. Ruột...

  Nhác trông thấy bóng đôi người

  Bỉ: Nhác i í i i trông, thấy i bóng i í i i đôi, i hị í ơ ớ ơ ơ hự hà à người,...