Album: Quan họ không nhạc đệm 1

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Quan họ không nhạc đệm 1

  Nhác trông thấy bóng đôi người

  Bỉ: Nhác i í i i trông, thấy i bóng i í i i đôi, i hị í ơ ớ ơ ơ hự hà à người,...

  Tạm biệt từ đây

  Tạm biệt í ơ từ à đây, anh Hai ơi bây à giờ. Tạm biệt í ơ ơ từ à đây i. Ruột...

  Tứ hải giao tình

  ...

  Thú giải phiền

  Lấy gì làm thú giải phiền, Quyển kinh trăm lá, ngọn đèn một hoa. Khi giăng thanh...

  Thiết tha

  ...

  Tôi là con trai Bắc Ninh

  ...

  Vốn liếng tôi có 30 đồng

  Vốn rằng liếng tôi có 30 a mươi đồng Có 40 mươi đồng ấy nửa thì nuôi mẹ,...

  Tuấn Khanh

  Bỉ: Tiếc ì thay hỡi ì Tuấn i Khanh, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à chàng, này có í ơ...