Album: Lúng liếng

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Lúng liếng

  Lúng liếng

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người...

  Đêm qua nhớ bạn

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Đêm i hôm qua mình tôi nhớ bạn i linh tính a lính tình tinh i, này...

  Đào Nguyên

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu DuyBỉ:Đôi ta i í i, như thể í i i, Đào hự ư ơ Nguyên, này khi í ơ...

  Sông Cầu nước chảy lơ thơ

  Nghệ sĩ: ,

  Sông cầu nước chảy lơ thơ Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i. Đôi...

  Ăn ở trong rừng

  Nghệ sĩ:

  Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í ơ...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

  Ai xuôi về

  Nghệ sĩ:

  Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...

  Vốn liếng em có 30 đồng

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Vốn rằng liếng em i có ba mươi đồng là có bốn mươi đồng chứ...

  Vui bốn mùa

  Nghệ sĩ:

  Nhân sinh thích í trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích...

  Cây xanh dưng dức giữa trời

  Nghệ sĩ: ,

  Bỉ: Cây xanh i í i, rưng rức i i,giữa í ơ ớ ơ hự à giời. Này mời i í ơ ơ ớ...

  Tuấn Khanh

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Tiếc ì thay hỡi ì Tuấn i Khanh, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à chàng, này có í ơ...