Album: Những miền quê trong tôi

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Những miền quê trong tôi

  Ba quan

  Nghệ sĩ:

  Ba quan, một chiếc, chiếc thuyền nan, có về là về với hội, có, có gái ngoan, gái...

  Đêm sông cầu

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự...

  Câu quan họ người ơi

  Nghệ sĩ:

  Câu quan họ Người ơi ai hátTiếng ngân vang như giọt mưa rơiTiếng chim hót ngọt ngào...

  Còn duyên

  Nghệ sĩ:

  Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

  Làng quan họ quê tôi

  Nghệ sĩ:

  Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội Những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu...

  Tìm trong chiều hội Lim

  Nghệ sĩ:

  Bâng khuâng trong gióAi bâng khuâng ai đứng trongGió lạnh, gió lạnh chiều hội LimAi...

  Gửi về quan họ

  Nghệ sĩ:

  Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa biết dòng sông...

  Về quê

  Nghệ sĩ:

  Theo em anh thì về Theo em anh thì về thăm miền quê Nơi có một triền đê có hàng tre...

  Bạn tình ơi

  Nghệ sĩ:

  Chép lời: Hữu Duy Bỉ:Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này...

  Chuông vàng gác cửa tam quan

  Nghệ sĩ:

  Chuông vàng gác cửa tam quanDân ca quan họ lời cổChép lời: QuanHoBacNinh.Vn Chuông vàng...

  Gọi đò

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

  Giới thiệu

  Nghệ sĩ:

  ...

  Nơi đảo xa

  Nghệ sĩ:

  Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa Từ mảnh đất quê ta giữa đại...

  Sông cầu nước chảy lơ thơ

  Nghệ sĩ:

  Sông Cầu nước chảy i lơ ơ thơ chứ đôi ta í i Đôi ta thương nhớ í í í i i i ì...

  Hà Nam đất mẹ ân tình

  Nghệ sĩ:

  ...