Album: Thắm tình quan họ

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Thắm tình quan họ

  Trầu cau quan họ

  Trình bày: | Album:

  Ngày hội năm xưa Em tiễn anh tới một con đò Em gửi miếng trầu thương nhớ Để...

  Tìm trong chiều hội Lim

  Trình bày: | Album:

  Bâng khuâng trong gióAi bâng khuâng ai đứng trongGió lạnh, gió lạnh chiều hội LimAi...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Trình bày: | Album:

  Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra a về tấm lòng í…em tưởng nhớ luống...

  Ngồi tựa song đào

  Trình bày: | Album:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song _ ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có a song...

  Lý thiên thai

  Trình bày: | Album:

  Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai Thấy đôi con chim loan phượng (là)...

  Lúng liếng

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người...

  Khách đến chơi nhà

  Trình bày: | Album:

  Khách đến í đến chơi hự nhà là chơi hự nhà. Đốt than ư dọn nhà quạt nước...

  Cái hời cái ả

  Trình bày: | Album:

  Nhất ngon là mía Lam Điền(Cái hời cái ả) Nam: Nhất ngon la bến rằng là tình rằng...

  Ai xuôi về

  Trình bày: | Album:

  Người ơi, có ai xuôi về, có ai xuôi về. Cho em nhắn i cho em nhủ à bên nay a nhời...