Album: Hội xuân quan họ

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Hội xuân quan họ

  Mía Lam Điền

  Trình bày: | Album:

  ...

  Đôi bên bác mẹ cùng già

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay...

  Nỗi nhớ sông Cầu

  Trình bày: | Album:

  Em ở đầu sông chứ riêng anh i i , riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông. Dòng sông...

  Đêm qua nhớ bạn

  Trình bày: | Album:

  Đêm i hôm qua a a mình tôi nhờ ơ bạn i lình tinh à lính tình tinh i Này a có à tôi...

  Tạm biệt từ đây

  Trình bày: | Album:

  Tạm biệt í ơ từ à đây, anh Hai ơi bây à giờ. Tạm biệt í ơ ơ từ à đây i. Ruột...

  Giã bạn

  Trình bày: | Album:

  Còn duyên là duyên kẻ đón người đưa Hết duyên là duyên đi sớm về trưa mặc lòng Người...

  Bạn tình ơi

  Trình bày: | Album:

  Chép lời: Hữu Duy Bỉ:Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này...

  Ba quan mời trầu

  Trình bày: | Album:

  Dân ca đồng bằng Bắc Bộ Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,Có về là về...