Album: Khách đến chơi nhà

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Khách đến chơi nhà

  Ra đứng cổng làng

  Trình bày: | Album:

  Chiều qua ra à đứng i, ta à lý lý như cổng làng, ta lý lý như cổng làng ì. Trông...

  Tay tiên chuốc chén rượu đào

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Tay tiên chuốc chén i ì í i  i í rượu í i đào, ố rằng đổ đi...

  Gọi đò

  Trình bày: | Album:

  Ấy đò là đò ai ư hợi ừ, ấy đò là đò ai đò ai mà đi ở i hi i. A á ru hời,...

  Vào chùa

  Trình bày: | Album:

  Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

  Ai xuôi về

  Trình bày: | Album:

  Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

  Bạn tình ơi

  Trình bày: , | Album:

  Chép lời: Hữu Duy Bỉ:Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này...

  Đêm qua nhớ bạn

  Trình bày: | Album:

  Đêm i hôm qua a a mình tôi nhờ ơ bạn i lình tinh à lính tình tinh i Này a có à tôi...

  Ngồi tựa song đào

  Trình bày: | Album:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

  Con nhện giăng mùng

  Trình bày: | Album:

  Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ mùng là giăng ứ...

  Khách đến chơi nhà

  Trình bày: , | Album:

  Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà...