Album: Ngồi tựa song đào

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Ngồi tựa song đào

  Hoa thơm bướm lượn

  Nghệ sĩ:

  1. Ấy hoa nay lạ nay ơ ớ ơ hoa thơmỐ tình là con bướm lượn. Ố ô tình là con bướm...

  Tương phùng tương ngộ

  Nghệ sĩ:

  Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộXuôi i lên bộ văng vẳng ớ tiếng tơ tình...

  Ngồi tựa song đào

  Nghệ sĩ:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có a song đào...

  Ra ngó vào trông

  Nghệ sĩ:

  Ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông. Ố mấy ngày í i i ngày i. Ra ngó ấy mấy trông...

  Trên rừng 36 thứ chim

  Nghệ sĩ:

  Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy chim em mà thứ chim.Thứ chim là chim chèo bẻo, thứ...

  Cò lả

  Nghệ sĩ: ,

  Con cò (cò) bay lả lả lả bay la Bay từ (từ) cửa phủ bay ra (ra) cánh đồng Tình tính...

  Nguyệt gác mái đình

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...

  Vào chùa

  Nghệ sĩ:

  Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

  Đôi bên bác mẹ cùng già

  Nghệ sĩ: ,

  Sưu tầm: Hữu Duy Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay...

  Năm liệu bảy lo

  Nghệ sĩ:

  Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à những...

  Dệt gấm

  Nghệ sĩ:

  Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm hoa đôi em dệt. Ơ ớ...

  Lý thiên thai

  Nghệ sĩ:

  Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai Thấy đôi con chim loan phượng (là)...