Album: Mảnh tre già

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Mảnh tre già

  Mảnh tre già

  Nghệ sĩ:

  Bài này còn có tên gọi khác là: Càng ngâm càng dẻo Có một lần thắc mắc với các...

  Dọn quán bán hàng

  Nghệ sĩ: ,

  Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...

  Ăn ở trong rừng

  Nghệ sĩ:

  Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í ơ...