Album: Tìm người

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Tìm người

  Ngồi tựa song đào

  Nghệ sĩ:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có a song đào...

  Đêm qua nhớ bạn

  Nghệ sĩ: ,

  Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn,...

  Lúng liếng – Lóng lánh

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người...

  Lòng vẫn đợi chờ

  Nghệ sĩ: ,

  Này sao í ơ ơ hợ ớ hôm ố là hôm mới i mọc i í ơ ơ cũng rằng ông sao mai i í...

  Con ếch

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Núc cái lạt í ơ ơ ơ cho mềm là anh rằng Hai í ơi chứ mấy em...

  Đôi bên bác mẹ cùng già

  Nghệ sĩ: ,

  Sưu tầm: Hữu Duy Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay...

  Tìm người

  Nghệ sĩ:

  ...

  Vào chùa

  Nghệ sĩ:

  Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

  Vui bốn mùa

  Nghệ sĩ: , ,

  Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

  Ngồi tựa song đào

  Nghệ sĩ:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

  Liện sai

  Người rằng người ơi đấy ơi bên em hỡi ( í a ) hà ( à ) người là đôi ( ới à...