Album: Gửi về quan họ

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Gửi về quan họ

  Còn duyên

  Nghệ sĩ: ,

  Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

  Bạn tình ơi

  Nghệ sĩ:

  Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây, này ai í ơ ơ ớ ơ ơi,...

  Tìm trong chiều hội lim

  Nghệ sĩ: ,

  Bâng khuâng trong gió Ai bâng khuâng ai đứng trong Gió lạnh, gió lạnh chiều hội Lim Ai...

  Tương phùng tương ngộ

  Nghệ sĩ:

  Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi i lên bộ văng vẳng ớ tiếng tơ tình...

  Ngồi tựa mạn thuyền

  Nghệ sĩ:

  Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ thuyền là ngồi...

  Gửi về quan họ

  Nghệ sĩ: ,

  Anh chưa đến làng quan họ trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông...

  Gọi đò

  Nghệ sĩ:

  Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở i í i, a a ru hời,...

  Trầu cau quan họ

  Nghệ sĩ: ,

  Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò. Em gửi miếng trầu thương nhớ, để...