Album: Hoa thơm bướm lượn (CD)

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Hoa thơm bướm lượn (CD)

  Ai xuôi về

  Nghệ sĩ:

  Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

  Vui bốn mùa

  Nghệ sĩ:

  Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

  Dọn quán bán hàng

  Nghệ sĩ:

  Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng đôi í ơ người về dọn quán í ơ cũng có a bán...

  Hoa thơm bướm lượn

  Nghệ sĩ:

  1. Ấy hoa nay lạ nay ơ ớ ơ hoa thơm Ố tình là con bướm lượn. Ố ô tình là con...

  Mười nhớ

  Nghệ sĩ:

  Một em nhớ đôi ta chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

  Vốn liếng em có 30 đồng

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Vốn rằng liếng em i có ba mươi đồng là có bốn mươi đồng chứ...

  Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)

  Nghệ sĩ:

  Cái hời cái ả TRỔ 1: Nam: Nhất ngon la bên rằng là tình rằng là mía i ơ qua hời...

  Lý thiên thai

  Nghệ sĩ:

  Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai Thấy đôi con chim loan phượng (là)...

  Con nhện giăng mùng

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ mùng là giăng ứ...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...