Album: La rằng

Paused...

  Các ca khúc trong Album: La rằng

  Tứ hải giao tình

  Nghệ sĩ: ,

  Hôm nay tứ hải giao tình Tuy rằng bốn bể như sinh một nhà Hôm nay họp mặt giao hòa Nguyện...

  Duyên phận phải chiều

  Nghệ sĩ: ,

  Bấy lâu duyên phận phải chiều Tơ hồng vấn vít chỉ điều xe xăn Cầm tay giao mặt...

  Phùng quan xuân hội

  Nghệ sĩ: ,

  Phùng quan xuân hội kiến xuân hoa Hướng hạ dương quỳ nhật bất tương ly Bất tương...

  Chim kêu gióng giả

  Nghệ sĩ: ,

  Con chim gióng giả trên cành véo von Khúc sông nước chảy đá mòn Hỏi thăm bạn cũ...

  Thơ thẩn tìm ai

  Nghệ sĩ: ,

  Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh Giở về xứ Lạng tìm...

  Bóng quế giãi thềm

  Nghệ sĩ: ,

  Lửng lơ bóng quế giãi thềm Chuông đưa bát ngát càng thêm bận lòng Lững lờ thu...

  Xuông hời

  Nghệ sĩ: ,

  Xuông hời tình xuông Bắt đò Kẻ Cháy Qua sông sáu đầu Quân ông sang rồi Voi lội...

  Lênh đênh duyên nổi phận bèo

  Nghệ sĩ: ,

  Lênh đênh duyên nổi phận bèo Tránh sao cho khỏi nước triều đầy vơi Tuổi người...

  Hương gối đầu ghềnh

  Nghệ sĩ: ,

  Nửa đêm sương gội đầu cành Ngọn đèn soi xuống trướng huỳnh hắt hiu Sinh đà...

  Lấy gì làm thú giải phiền

  Nghệ sĩ: ,

  Lấy gì làm thú giải phiền Quyển kinh trăm lá ngọn đèn một hoa Trăng thanh nhớ lúc...