Album: Duyên quan họ - Xuân Trường

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Duyên quan họ - Xuân Trường

  Buôn bấc buôn dầu

  Nghệ sĩ:

  Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu. Buôn i nhẫn...

  Chung lập chiến công

  Nghệ sĩ:

  Em gửi theo những cánh chim điệu dân ca.Tới thăm anh nơi biên giới.Súng chắp tay canh...

  Còn duyên

  Nghệ sĩ:

  Còn duyên là duyên ngồi gốc a gốc cây thông. Hết i duyên là duyên ngồi gốc gốc...

  Con nhện giăng mùng

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ...

  Duyên quan họ

  Nghệ sĩ:

  Theo điệu: Còn duyên  Ngày xưa là xưa về với a với hội Lim Áo the là the khăn sếp...

  Giăng thanh gió mát

  Nghệ sĩ:

  Giăng thanh ì gió mát i i i song í i ì tiếng chim lạc ới à trên non Chim lạc đàn kêu...

  Gió đưa cây cải

  Nghệ sĩ:

  Gió thì gió đưa phú lý tình là đưa cây cải, phú lý tình là đưa cây cải í aBớ...

  Gọi đò

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...

  Hẹn nhau ở sông Đà

  Nghệ sĩ:

  Theo điệu: Chia rẽ đôi nơi  Anh từ sông Đuống, sông Thương i ì ì i i i í i. Đến...

  Lên núi Ba Vì

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ:Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự...

  Lời thương ta ngỏ cùng nhau

  Nghệ sĩ:

  Theo điệu: Mười nhớ  Chiều biên giới anh thầm nhớ về, Nơi em đó bộn bề, Bao...

  Mười nhớ

  Nghệ sĩ:

  Một em nhớ đôi bạn chung tìnhHai em nhớ yểu điệuBa em nhớ tiếng nóiBốn em nhớ...

  Nam nhi

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ:Nam nhi i í i. đứng ở ơ ơ trên, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à...

  Nguyệt gác mái đình

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có  mấy...

  Thêm thắm trời xuân

  Nghệ sĩ: ,

  Theo điệu: Tương phùng tương ngộ Xuân đang về là khi trăm hoa đua nở. Em hát tặng...