Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc,
Loại giọng
Người đăng - 1 Comment
Bình chọn

Lời bài hát: Gió đưa cây cải - Cố nghệ sĩ Xuân Trường

Gió thì gió đưa phú lý tình là đưa cây cải, phú lý tình là đưa cây cải í a
Bớ cái nhân có bên tình ơi, bớ cái duyên song bên tình ơi. Ấy về trời, ấy về trời.
Để cái chốn ới à cây răm về trời, để cái chốn ới à cây răm í i.

Cây thì cây răm phú lý tình là răm ở lại í ơ.
Bớ cái nhân có bên tình ơi, bớ cái duyên song bên tình ơi ấy chiu đời, ấy chịu đời.
Đê cái chốn ới à đắng cay ấy chịu đời. Chịu cái chốn ới à đắng cay í i.

Thảo luận cho bài: "Gió đưa cây cải"

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *