Album: Một chút duyên quê

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Một chút duyên quê

  Khách đến chơi nhà

  Nghệ sĩ:

  Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà. Đốt than ớ ơ dầu mà quạt...

  Trao duyên một mình

  Nghệ sĩ:

  Anh về hội Lim tìm gặp em.Chẳng thấy bóng người xưaGiữa mây trời quan họ.Bồng...

  Trẩy hội xuân

  Nghệ sĩ:

  Lời bài hát: Trẩy hội xuân -Má đồng tiền tủm tỉm- Mắt bồ câu long lanh -/- Nón...

  Còn duyên

  Nghệ sĩ:

  Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

  Chia tay hội xuân

  Nghệ sĩ:

  ...

  Kẻ Bắc người Nam & Con nhện giăng mùng

  Nghệ sĩ:

  Kẻ Bắc í ơ ơ ơ người Nam, quan họ trở í ơ ơ ra về. Bây giờ, kẻ Bắc í ơ Nam...

  Tình người quan họ

  Nghệ sĩ:

  ...

  Làng quan họ quê tôi

  Nghệ sĩ:

  Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội Những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu...

  Tình xuân quan họ

  Nghệ sĩ:

  ...

  Ngồi tựa mạn thuyền

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

  Ai xuôi về

  Nghệ sĩ:

  Dân ca Quan họ lời cổ Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên...

  Sông Cầu nước chảy lơ thơ

  Nghệ sĩ:

  Sông cầu nước chảy lơ ờ thơ chứ đôi ì ta í i. Đôi ta thương nhớ i,í i ì í...

  Buôn bấc buôn dầu

  Nghệ sĩ:

  Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu.Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu.Buôn nhẫn...

  Thêm thắm trời xuân

  Nghệ sĩ:

  Theo điệu: Tương phùng tương ngộ Xuân đang về là khi trăm hoa đua nở. Em hát tặng...

  Ngồi tựa song đào

  Nghệ sĩ:

  Lời bài hát: Ngồi tựa song đào Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song _ ơi...

  Dệt gấm

  Nghệ sĩ:

  Dệt gấm Dân ca Quan họ cổ Chép lời: NS Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu...

  Như ruộng năm sào

  Nghệ sĩ:

  Như ứ ư ruộng song bên là á a năm sào là anh rằng Hai ơi. Như ứ ư ruộng song bên...

  Nghiêng

  Nghệ sĩ:

  ...