Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc,
Người đăng - Viết cảm nhận
Bình chọn

Lời bài hát: Như ruộng năm sào - CLB Mười Nhớ TPHCM

Như ứ ư ruộng song bên là á a năm sào là anh rằng Hai ơi. Như ứ ư ruộng song bên là á a năm sào. Ai í ì, ai cấy bớ mần răng đi cho người gặt ứ hừ. Em í ì, em cấy bớ mần răng đi cho người gặt ứ hừ.

Em í i đi song bên là á a qua bờ là anh rằng Ba ơi, em í i đi song bên là á a qua bờ. Em í ì, em ngắt í i la ấy hư, ấy hự ứ hừ một bông. Em dứt í i la ấy hư, ấy hự ứ hừ một bông.

Dé lúa song bên là á a vàng vàng là anh rằng Tư ơi, dé lúa song bên là á a vàng vàng. Nấu í ì, nấu cơm bớ mần răng đi cho càng dẻo í hì. Nấu í ì, nấu cơm bớ mần răng đi cho càng dẻo í hì.

Cái í i hoa song bên là á a sói vàng là, anh rằng Năm i ơi, cái í i hoa song bên là á a sói vàng. Càng í ì, càng héo í i la ấy hư ấy hự ừ hừ càng thơm. Càng úa í i la ấy hư, ấy hự ứ hừ càng thơm.

Lời thơ:
Như ruộng năm sào,
Ai cấy người gặt, em đi qua bờ,
Em ngắt một bông.
Dé lúa vàng vàng nấu cơm càng dẻo.
Cái hoa sói vàng càng úa càng thơm.

Thảo luận cho bài: "Như ruộng năm sào"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *