Album: Lúng liếng là lúng liếng ơi

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Lúng liếng là lúng liếng ơi

  Vào chùa

  Nghệ sĩ:

  Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

  Lúng liếng lóng lánh

  Nghệ sĩ: ,

  Sưu tầm: Hữu Duy Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người...

  Ra ngó vào trông

  Nghệ sĩ:

  Ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông. Ố mấy ngày í i i ngày i. Ra ngó ấy mấy trông...

  Chuông vàng gác cửa tam quan

  Chuông vàng gác cửa tam quan Dân ca quan họ lời cổ Chép lời: QuanHoBacNinh.Vn  Chuông...

  Bạn tình ơi

  Nghệ sĩ:

  Chép lời: Hữu Duy Bỉ: Mặt i í ơ ớ ơ ơ hự à trời, đã xế về hự ư ơ tây,...

  Mười nhớ

  Nghệ sĩ:

  Một em nhớ đôi ta chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

  Lấy chi làm thú giải phiền

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ:Lấy i í gì, làm thú giải, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ à phiền, này...

  Lý con sáo

  Nghệ sĩ:

  ...

  Nhất quế nhị lan

  Nghệ sĩ: ,

  Nhất quế nhị lan nhất i xinh í i Nhất xinh nhất lịch í i i i khôn ngoan, Khôn ngoan...

  Giữa tối hôm rằm

  Nghệ sĩ:

  Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự xuông, sáng cả cái...

  Lên núi Ba Vì

  Nghệ sĩ:

  Bỉ: Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à người. Này nhớ...

  Lý thiên thai

  Nghệ sĩ:

  Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai Thấy đôi con chim loan phượng (là)...