Sáng tác
Album
Thể loại nhạc
Người đăng - Viết cảm nhận
Bình chọn

Lời bài hát: Cò lả -

(XX) Con cò cò bay lả í ơ ơ lả bay la.

Bay từ, từ cửa phủ bay ra ra cánh đồng

Tình tính tang, tang tính tình

Anh chàng rằng, anh chàng ơi

Rằng có biết biết hay chăng

Rằng có nhớ nhớ hay chăng.

(XY) Mình về về có nhớ í ơ ơ ta chăng.

Ta về về ta nhớ hàm răng cô mình cười.

Tình tính tang tang tính tình

Cô mình rằng, cô mình ơi

Rằng có biết biết hay chăng

Rằng có nhớ nhớ hay chăng.

(XX) Năm quan quan đổi lấy í ơ ơ lấy miệng cười

(XY) Mười quan anh chẳng tiếc, tiếc người có duyên

Tình tính tang tang tính tình

Cô mình rằng, cô mình ơi

Rằng có biết biết hay chăng

Rằng có nhớ nhớ hay chăng

(XX) Đỏ vì vì gác tía í ơ ơ tía lâu vàng.

Phải duyên duyên phải khiến

Vì chàng chàng em theo

Tình tính tang, tang tính tình

Anh chàng rằng, anh chàng ơi

Rằng có biết biết hay chăng

Rằng có nhớ nhớ hay chăng

(XXY) Anh còn còn cái cối í ơ ơ cối giã bèo

Anh đem, đem anh bán

Để anh theo theo cô nàng

Tình tính tang, tang tính tình

Anh chàng rằng, anh chàng ơi

Rằng có biết biết hay chăng

Rằng có nhớ nhớ hay chăng.

Thảo luận cho bài: "Cò lả"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *