Trình bày
Sáng tác
Album
Thể loại nhạc,
Người đăng - Viết cảm nhận
Bình chọn

This text will be replaced
Vốn rằng liếng tôi có 30 a mươi đồng 
Có 40 mươi đồng ấy nửa thì nuôi mẹ, nửa thì rằng nuôi tôi, chị rằng Hai ơi. 

Chị rằng hai ơi đôi tôi hỏi đôi ba người là đôi ba người ơi tiền. 
Tôi vẫn có a còn tiền, mua áo ớ khăn mua áo mua khăn i. 
Mua ô là có bên là lục soạn í ơ cũng rằng mua trâm í ơ, 
Trâm tôi cài đầu là, chị rằng ba ơi 

Chị rằng 3 ơi đôi tôi hỏi đôi ba người là, đôi ba người ơi tiền. 
Tôi vẫn có a còn tiền, mua chiếu ớ chăn mua chiếu mua chăn i. 
Sắm đôi là có bên là gối chăn í ơ cũng rằng hoa văn í ơ, 
Thêu con bướm à hồng là, chị rằng Tư ơi. 

Chị rằng tư ơi đôi tôi hỏi đôi ba người là đôi ba người ơi tiền 
Tôi vẫn có a còn tiền, mua ấm ớ tây mua ấm Giang Tây. 
Pha trà là có bên là mạn hảo í ơ cũng rằng mua cơi í ơ 
Cơi tôi đựng à dầu là chị rằng năm i ơi. 

Chị rằng năm i ơi đôi tôi hỏi đôi ba người là đôi ba người ơi tiền. 
Tôi vẫn có a còn tiền, làm nhà ngói ớ ơ gian nhà ngói năm gian. 
Sắm quý là có bên là chiếu Hiên í ơ, cũng rằng mời quan í ơ, 
Quan nay họ ngồi là, chị rằng Sáu ơi.

Thảo luận cho bài: "Vốn liếng tôi có 30 đồng"

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *