Trình bày
Thể loại nhạc,
Người đăng - Viết cảm nhận
Bình chọn

Lời bài hát: Cổ tay vừa trắng vừa tròn - Dương Định

Cổ tay la bến rằng ì tình rằng vừa trắng í i qua hời là hời cái ả, cái ả có ả vừa tròn, cổ tay ai mà vừa trắng, cái ả có ả vừa tròn, ấy hư hư ấy hự thì để í i cho, ấy hự thì để í i cho.
Để cho la bến rằng ì tình rằng ai gối í i qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a, cái ả có ả đã mòn, để cho ai mà ai gối, cái ả có ả đã mòn, ấy hư hư ấy hự thì một bên, ấy hự thì một i í bên.
Ở đây la bến rằng ì tình rằng gần miếu í i qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a, cái ả có a gần đền, ở đây tôi mà gần miếu, cái ả có ả gần đền, ấy hư hư ấy hự thì không i í yêu, ấy hự thì không i í yêu.
Không yêu la bến rằng ì tình rằng tôi lấy í i qua hời là hời cái ả, cái ả ới à hời a, cái ả có ả đạo bùa, không yêu tôi mà đi lấy, cái ả có ả đạo bùa, ấy hư hư ấy hự thì phải i í yêu, ấy hự thì phải i í yêu………..^^!

Thảo luận cho bài: "Cổ tay vừa trắng vừa tròn"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *