Album: Nhạc beat

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Nhạc beat

  Năm liệu bảy lo

  | Album:

  Năm liệu bẩy lo Dân ca Quan họ cổ Những là năm ơ ờ liệu í i ì song í i ì ơ ờ...

  Dệt gấm

  | Album:

  Dệt gấm Dân ca Quan họ cổ Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt,...

  Lý thiên thai

  | Album:

  Lý thiên thai (Trèo lên trái núi Thiên Thai) Dân ca Quan họ cổ Trèo lên trái núi thiên...

  Trên rừng 36 thứ chim

  | Album:

  Trên rừng ba mươi sáu thứ chim Dân ca Quan họ cổ Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy...

  Vào chùa

  | Album:

  Vào chùa Dân ca Quan họ cổ Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào,...

  Đôi bên bác mẹ cùng già

  | Album:

  Đôi bên bác mẹ cùng giàDân ca Quan họ cổ Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng...

  Cò lả

  | Album:

  (XX) Con cò cò bay lả í ơ ơ lả bay la. Bay từ, từ cửa phủ bay ra ra cánh đồng Tình...

  Ra ngó vào trông

  | Album:

  Ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông. Ố mấy ngày í i i ngày i. Ra ngó ấy mấy trông...

  Tương phùng tương ngộ

  | Album:

  Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi i lên bộ văng vẳng ớ tiếng tơ tình...

  [Nhạc Beat] Ngồi tựa mạn thuyền

  | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...