Nghệ sĩ: Ngọc Linh

Tiểu sử Ngọc Linh

Album của nghệ sĩ Ngọc Linh

Video của nghệ sĩ Ngọc Linh

Bài hát của nghệ sĩ Ngọc Linh

Câu quan họ người ơi Karaoke

Nghệ sĩ:

Câu quan họ Người ơi ai hát Tiếng ngân vang như giọt mưa rơi Tiếng chim hót ngọt...