Nhạc sĩ sĩ: Đoàn Bổng

Đêm sông cầu – Thu Hiền

Đêm sông Cầu Sáng tác: Đoàn Bổng Trình bày: Ca sí Thu Hiền Đêm i hôm qua mình anh...

Đêm Sông Cầu

Nghệ sĩ: ,

Đêm sông Cầu Sáng tác: Đoàn Bổng Trình bày: Ca sí Thu Hiền Đêm i hôm qua mình anh...

Đêm sông Cầu – Karaoke tách lời

Đêm i hôm qua mình anh hát í câu Quan họ, sông Cầu nước chảy lơ thơ. Em là cô gái...

Đêm sông Cầu

Nghệ sĩ:

Đêm i hôm qua mình anh hát í câu Quan họ, sông Cầu nước chảy lơ thơ. Em là cô gái...