Nhạc sĩ sĩ: Xuân Mật

Đi hội làng

Nghệ sĩ:

Hội làng, làng lộng lãy í ơ ớ ơ, giữa ngày xuân thắm tươi muôn màu. Hoa nụ cười,...

Niềm vui mùa vàng

Nghệ sĩ:

Đồng làng làng nắng trải , í ơ ơ ơ. Mùa vui lúa xây bông vàng Tay nhịp nhàng, liềm...

Sắt son quan họ trao lời

Nghệ sĩ:

Con diều trao cánh nghiêng ì nghiêng i ì ì ì i i, í i. Tiếng sáo du êm đềm. Lời ru...

Son sắt Quan họ trao lời

Nghệ sĩ:

Con diều trao cánh nghiêng ì nghiêng i ì ì ì i i, í i. Tiếng sáo du êm đềm. Lời ru...