Nhạc sĩ sĩ: Nguyễn Tiến

Người ơi đến hẹn lại về

Trình bày:

Người về quê tôi Bắc Ninh quý bạn ơi người Người Bắc Ninh nặng nghĩa tao khangMái...

Trao duyên một mình

Trình bày: | Album:

Anh về hội Lim tìm gặp em.Chẳng thấy bóng người xưaGiữa mây trời quan họ.Bồng...

Tìm người giữa hội Lim

Trình bày:

Lạc nhau tự điệu dân ca Phải tìm đến hội, để mà tìm nhau… Người đông...