Nhạc sĩ sĩ: Nguyễn Tiến

Người ơi đến hẹn lại về

Nghệ sĩ:

Người về quê tôi Bắc Ninh quý bạn ơi người Người Bắc Ninh nặng nghĩa tao khangMái...

Người ơi đến hẹn lại về

Nghệ sĩ:

Người về quê tôi Bắc Ninh quý bạn ơi người Người Bắc Ninh nặng nghĩa tao khang Mái...

Người Ơi Đến Hẹn Lại về – Karaoke

Người về quê tôi Bắc Ninh quý bạn ơi người Người Bắc Ninh nặng nghĩa tao khang Mái...

Tìm người giữa hội Lim

Nghệ sĩ:

Lạc nhau tự điệu dân ca Phải tìm đến hội, để mà tìm nhau… Người đông...

Trao duyên một mình

Nghệ sĩ:

Anh về hội Lim tìm gặp em.Chẳng thấy bóng người xưaGiữa mây trời quan họ.Bồng...

Trao Duyên Một Mình – Karaoke

Bài hát: Karaoke Trao Duyên Một Mình – Beat chuẩn Sáng tác: Nguyễn Tiến Thể loại:...