Thể loại: Hát có nhạc đệm

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song i ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: | Album:

Khách đến í đến chơi hự hừ nhà là chơi hự hừ nhà à. Đốt than ớ ơ dầu mà,...

Lý giao duyên

Trình bày:

Lý giao duyên Dân ca Quan họ lời cổ ST: Hữu Duy – Admin: yêu một Bắc Ninh Trăm...

Trang 23 of 23« First...10...20212223