Nhạc sĩ sĩ: Nhạc sĩ Nguyễn Trung

Hội Diềm

Nghệ sĩ:

Hội Diềm Thể loại: Âm hưởng quan họ Sáng tác: Nguyễn Trung Hội làng Diềm đông...

Tìm em trong chiều hội Lim (karaoke)

Nghệ sĩ:

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

Tìm em trong chiều hội Lim – Karaoke tách lời

Nghệ sĩ: ,

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

Tìm em trong chiều hội Lim

Nghệ sĩ: ,

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

Tìm trong chiều hội Lim

Nghệ sĩ:

Bâng khuâng trong gióAi bâng khuâng ai đứng trongGió lạnh, gió lạnh chiều hội LimAi...

Tìm em trong chiều hội Lim

Nghệ sĩ: ,

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

Tìm trong chiều hội Lim

Nghệ sĩ:

Bâng khuâng trong gióAi bâng khuâng ai đứng trongGió lạnh, gió lạnh chiều hội LimAi...

Tìm trong chiều hội Lim

Nghệ sĩ:

Bâng khuâng trong gióAi bâng khuâng ai đứng trongGió lạnh, gió lạnh chiều hội LimAi...