Thể loại: Quan họ cổ

Chim kêu gióng giả

Trình bày: | Album:

Con chim nó mấy kêu mà gióng giả i. Song để, để có a song tình, tình tình ơi hỡi...

Lên tiên cung

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Lên í đến tận i tiên là trên í i Tiên Cung tôi bực á à à mình....

Đào nguyên

Trình bày: | Album:

Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

Lúng liếng

Trình bày: , | Album:

Lóng lánh i là lóng ới a lánh ơi í i…mắt í i…người i ì …là người long ì lánh...

Vào chùa

Trình bày: | Album:

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

Nam nhi

Trình bày: , | Album:

...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

Cây trúc xinh

Trình bày: | Album:

...

Em là con gái Bắc ninh hát đối Tôi là con trai Bắc Ninh

Em là con gái Bắc ninh hát đối Tôi là con trai Bắc Ninh ...

Dọn quán bán hàng

Trình bày: , | Album:

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...

Dọn quán bán hàng

Trình bày:

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...

Lý thiên thai

Trình bày:

Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai Thấy đôi con chim loan phượng (là)...

Trang 4 of 28« First...3456...1020...Last »